Taxatie

Gespecialiseerd in het taxeren van horloges

A. Gaemers Chronometrie heeft zich gespecialiseerd in het taxeren van horloges en klokken en goederen welke in het verlengde staan van de uurwerkbranche.

Wanneer u historische uurwerken en of fournituren via A. Gaemers Chronometrie wil laten taxeren geven wij u gaarne vooraf een kosteloos advies.

Wij zijn aangesloten bij de federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken en als gecertificeerd registertaxateur bent u verzekerd van een juiste prijsstelling. Indien U van onze diensten gebruik wilt maken geven wij de voorkeur dat u dit kenbaar maakt via e-mail.

Vaste en aanbevolen waardedefinities welke door A. Gaemers Chronometrie ten behoeve van waarderingen van nieuwe,- historische,- kunst,- antieke horloges en klokken en andere roerende zaken worden gehanteerd zijn

Verzekeringstaxaties

Vervangingswaarde ex art 7:960 BW voortaxatie door deskundigen (voorheen art 275 Wetboek van Kamer van Koophandel).

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en onderhoud vergelijkbare zaken.

Nieuwwaarde

Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Onderhandse verkoopwaarde

Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt.

Uitgangspunten: geen veiling. Geen rekening gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde.

Dagwaarde

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

Publieke vrijwillige verkoopwaarde/veilingwaarde

Onder publieke vrijwillige verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop / veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

Waarde in het economische verkeer

Onder waarde in het economische verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Executiewaarde

Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.